atolo

атол

Esperanto-Belarusian dictionary. 2008.

Look at other dictionaries:

 • Manyu (department) — Manyu   Department   Department location in Cameroon Country …   Wikipedia

 • atolas — atólas dkt. Kárvė neėda dobilų̃ atólo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apveikti — apveĩkti, ia (àpveikia), àpveikė 1. tr. padaryti, atlikti, apdirbti (darbus): Darbus apveĩkę, galim pailsėt Rmš. Darbo daug – darbų neapveikiù Rk. | refl. Ad: Kap apsiveiksiù, insisėsiu, tai reiks dengt dangstį Dv. Skaudžiai apsiveiksiù Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atolas — 1 atolas sm. (1) Alk, Skdt, Žl, (3) Kv, Krkl, Vvr nupjovus pievą, atžėlusi žolė, antroji žolė: Neseniai nušienavau, jau toks atolas didelis užaugo Bgs. Atolaĩ jau pažėlė, galėsim karves ganyti Grg. Dobilų atolas jau pažėlė Krkl. Žiūrėkit,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dursnoti — dursnoti, oja, ojo žr. durslenti: Ašvienis dursno[ja], t. y. bėga risčia pamaži J. Kumelė prisiėdė atolo – vos tik dursno[ja] Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išpampti — 1 išpam̃pti 1. intr. I, K, Jms, Vrb, Srv, Ds išsipūsti: Išpam̃po pilvas ėrelio nuo gėralo J. Kas čia dabar bus, kad karvės pilvas teip išpam̃po?! Vžns. Nevalgyk daug žirnių – tau išpam̃ps pilvas! Lž. Išpam̃pusi varlė guli ant kelio J. Karvė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kirtimas — kirtìmas sm. (2) 1. → 1 kirsti 1: Eglučių kirtimas ligi šiol nebuvo sutvarkytas rš. Kirtimas [miško] prasidėjo vieną dieną rš. Darbinykam brangiai mokėjo už kirtìmą Pc. Sūnau, ar susirgai, kad nėra nė znoko tavo kirtìmo? BM311. Jo giminės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nušėkauti — 1 nušėkauti tr. Dkš; R6, MŽ7, N nupjauti šėką: Pievą nušėkauti KI12,19. Nušėkavaũ dobilus K.Vikšrį nušėkaũs, o atolo vėl gaus Plv. | refl. tr. K. šėkauti; apšėkauti; iššėkauti; nušėkauti; pašėkauti; suš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nėšis — nė̃šis sm. (2) 1. Brs, Skd, Tl du kibirai vandens ar ko kito, atnešami vienu kartu: Po nė̃šį jovalo didelysėms kiaulėms nunešk J. Juodoji [kumelė] pusantro nė̃šio išgėrė Grž. Nėšiùs alaus svietas išgeria Grd. Po dešimt nė̃šių par dieną nešiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakapinėti — 1 pakapinėti 1. tr. papjauti kapojant dalgiu, pakirtinėti: Eik dar atolo kiek pakapinėti Rm. | refl.: Tau da ir kluone možna pasikapinėt Alz. 2. intr. pabėgioti lyg kapojant kojomis: Bėk, mano Joneli, po aslą pakapinėti (sakoma mažam vaikui) Kl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pampimas — pampìmas sm. (2) 1. K, Skr → 1 pampti 1. 2. → 1 pampti 6: Kumelės didžiausias atolo pampìmas Ktk. pampimas; išpampimas; papampimas; pripampimas; užpampimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.